• slidebg2
  THIELE
  lanci za najteže uvjete
 • slidebg2
  thyssenkrupp infrastructure
  Profesionalci u niskogradnji
 • slidebg2
  ESCO
  mining experts

Rekonstrukcija kofica rotornog bagera FAM u LafargeHolcim, SRB

Jan. 2017. COMTERRA je zaključila ugovor o rekonstrukciji kofica rotornog bagera FAM na površinskom kopu u cementari Lafargeholcim-a u Srbija. Tehničko rješenje, odabir opreme ESCO i proizvodnja novih diljelova kofice urađeno je od strane COMTERRA. Upotrebom najkvalitetnijih materijala ESCO Ultralock kao i SSAB limovi STRENX 960 omogućilo je izradu pouzdanog i modernog rješenja za krajnjeg kupca BFC LafargeHolcim Srbija. Uz podršku ljudi iz BFC-a kao i uz pomoć stručnjaka iz zavoda za zavarivanje a.d., Beograd izrađeno je specifično rješenje zavarivanja i spajanja modernih materijala sa postojećom konstrukcijom kofica koja se u eksploataciji pokazala kao optimalno rješenje za postojeći sistem koji je bio neučinkovit. Upotreba materijala za izradu prednjeg noža kofice jedinstven je slučaj u Srbiji i u ovom dijelu Europe.

Projektni zadatak BFC


Zamjeniti postojeće riješenje kofice koje je bilo loše projektirano, izrađeno od jednostavnih konstrukcijskih materijala (S355) sa loše projektiranim leđnim uglom kao i loše projektiranim bočnim uglovima noževa ugrađenih na samoj kofici rotornog bagera. Prijašnje tehničko rješenje dovelo je do učestalih zastoja u proizvodnji, čestog pucanja na koficama rotornog bagera kao i nepouzdanosti sistema općenito. Loše projektirani leđni ugao u kombinaciji sa loše konstruiranom koficom doveo je i do nestabilnosti same mašine gdje bager nije više vršio kopanje materijala u etaži nego samo utovar sa dna etaže. To uključuje i angažiranje dodatnih mašina kao recimo buldozera koji su obavljali funkciju kopanja (ripanjem) samog materijala da bi bager mogao vršiti utovar. Teoretski kapacitet rotornog bagera nikada nije bio dokazan u praksi.

Riješenje COMTERR-e


Projektiranje kompletno novog noža sa većim adapterima ESCO U25. Projektiranje leđnog ugla kontura rezanja i ugradnje novih noževa. Zamjena postojećih materijala S355 upotrebom trostruko jačeg STRENX 960. Povećanje debljine prednjeg noža kao i ugradnja ESCO Ultralock sistema adaptera i noževa koji spadaju u najmoderniji sistem habajućih elemenata za bagersku industriju. Promjenom leđnog ugla, dovelo je do smanjenja vibracija na rotornom bageru prilikom iskopa kao i mogućnost bolje penetracije odnosno reza direktno u materijalu. Optimizacijom bočnih uglova na svakom nožu individualno, omogućilo je bolji utovar materijala s obzirom na kut zakrenutosti radnog točka rotornog bagera kao i bočnog reza. Optimizacijom svih ovih elemenata, i implementacijom novih materijala i habajućih sistema po prvi puta možemo reći da bager FAM SR300 u BFC radi pouzdano. Nije potrebna dodatna mehanizacija, smanjen je utrošak energije te povećan kapacitet i pouzdanost same mašine. Po prvi puta bager reže sirovinu (laporac) koja na nekim mjestima serije čvrstoće i do 80-100 Mpa.
Vremenski rok za izvršenje ugovora bio je 30 dana od kojih je 7 dana utrošeno na rezanje postojećih kofica i navarivanje novih kompletnih noževa sa adapterima. Ukupno je sanirano 14 kofica te je zavereno 84 nova adaptera i isporučeno 150 kom. novih navlaka ULTRALOCK U25.

Video rotornog bagera u ekstremnim uvjetima sa novim tehnološkim rješenjem kofica.

Galerija